Voda, Kanalizace a Závlahové systémy

Zakázky řešíme od návrhu po realizaci. 

Návrhy děláme převážně na závlahové systémy a případně lokální i rozsáhlé záležitosti v oblastech vody a kanalizace.

Jde o službu jak pro koncové zákazníky tak projektanty/ architekty/ firmy. 

Ohledně návrhu se zaměřujeme převážně na:

  • Kompletní zasíťování pozemků
  • Vystrojení vrtů, domácí vodárny
  • Vybavení koupelen a kompletace zařizovacích předmětů
  • Hospodaření s dešťovou vodou (retence, jímky, vsaky,...)
  • Závlahové systémy
  • Správa a údržba budov